دستگاه لیزر فیلیپس BRI921 لومیا سری 7000 IPL Lumea با دوام تولید 250 هزار فلش، دارای تریمر ابرو، شانه و لوازم جانبی مخصوص بدن و صورت، 5 درجه قدرت و تنظیم خودکار، فیلتر UV

دستگاه لیزر فیلیپس BRI921 لومیا سری 7000 IPL Lumea با دوام تولید 250 هزار فلش، دارای تریمر ابرو، شانه و لوازم جانبی مخصوص بدن و صورت، 5 درجه قدرت و تنظیم خودکار، فیلتر UV

از 15,600,000 تومان

دستگاه لیزر BRI955 فیلیپس لومیا سری 9000 IPL Lumea با توان موبری کامل پس از 6 ماه، حدود 92 درصد موبری پس از 3 دوره استفاده، تولید 450 هزار فلش، دارای لوازم جانبی مخصوص صورت، نواحی حساس و، بدن

دستگاه لیزر BRI955 فیلیپس لومیا سری 9000 IPL Lumea با توان موبری کامل پس از 6 ماه، حدود 92 درصد موبری پس از 3 دوره استفاده، تولید 450 هزار فلش، دارای لوازم جانبی مخصوص صورت، نواحی حساس و، بدن

از 28,600,000 تومان

ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG1024 از سری 1000 بادی گروم فیلیپس، دارای شیور فویلی، امکان اصلاح بدن و نقاط حساس با 1 طول، کاملا ضد آب و قابل شستشو

ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG1024 از سری 1000 بادی گروم فیلیپس، دارای شیور فویلی، امکان اصلاح بدن و نقاط حساس با 1 طول، کاملا ضد آب و قابل شستشو

از 1,300,000 تومان

ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG3010 از سری 3000 بادی گروم فیلیپس، دارای شیور فویلی و 2 تیغه، امکان اصلاح کامل بدن و نقاط حساس، سازگار با پوست حساس، کاملا ضد آب و قابل شستشو، دوام 50 دقیقه ای با 8 ساعت شارژ کامل

ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG3010 از سری 3000 بادی گروم فیلیپس، دارای شیور فویلی و 2 تیغه، امکان اصلاح کامل بدن و نقاط حساس، سازگار با پوست حساس، کاملا ضد آب و قابل شستشو، دوام 50 دقیقه ای با 8 ساعت شارژ کامل

از 1,900,000 تومان

ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG5020 از سری 5000 بادی گروم فیلیپس، دارای سری قابل چرخش، امکان اصلاح کامل بدن و نقاط حساس، سازگار با پوست حساس، تریمر و شانه دو جهته، کاملا ضد آب و قابل شستشو، دوام 60 دقیقه ای با یک ساعت شارژ کامل

ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG5020 از سری 5000 بادی گروم فیلیپس، دارای سری قابل چرخش، امکان اصلاح کامل بدن و نقاط حساس، سازگار با پوست حساس، تریمر و شانه دو جهته، کاملا ضد آب و قابل شستشو، دوام 60 دقیقه ای با یک ساعت شارژ کامل

از 3,100,000 تومان

ماشین اصلاح صورت فیلیپس QP2520 از سری OneBlade ضد آب، دارای 3 طول قابل تنظیم برای اصلاح صورت، سازگار با پستی و بلندی های صورت، دوام باتری 45 دقیقه ای و زمان شارژ کامل 8 ساعتی

ماشین اصلاح صورت فیلیپس QP2520 از سری OneBlade ضد آب، دارای 3 طول قابل تنظیم برای اصلاح صورت، سازگار با پستی و بلندی های صورت، دوام باتری 45 دقیقه ای و زمان شارژ کامل 8 ساعتی

از 1,600,000 تومان

ماشین اصلاح بدن فیلیپس QP2620 از سری OneBlade ضد آب، دارای 3 طول قابل تنظیم برای اصلاح، سازگار با پستی و بلندی های صورت و بدن، دوام باتری 45 دقیقه ای و زمان شارژ کامل 8 ساعتی

ماشین اصلاح بدن فیلیپس QP2620 از سری OneBlade ضد آب، دارای 3 طول قابل تنظیم برای اصلاح، سازگار با پستی و بلندی های صورت و بدن، دوام باتری 45 دقیقه ای و زمان شارژ کامل 8 ساعتی

ناموجود

وان بلید فیلیپس QP2510 از سری OneBlade برای اصلاح کامل صورت با امکان سازگاری سری با پستی و بلندی های صورت، کاملا ضد آب، دوام 30 دقیقه ای باتری با 8 ساعت شارژ

وان بلید فیلیپس QP2510 از سری OneBlade برای اصلاح کامل صورت با امکان سازگاری سری با پستی و بلندی های صورت، کاملا ضد آب، دوام 30 دقیقه ای باتری با 8 ساعت شارژ

از 2,100,000 تومان

ماشین اصلاح بدن فیلیپس QP6505 از سری OneBlade Pro ضد آب، دارای 9 طول قابل تنظیم برای اصلاح، سیستم OneBlade، سازگار با پستی و بلندی های صورت و بدن، دوام باتری 60 دقیقه ای

ماشین اصلاح بدن فیلیپس QP6505 از سری OneBlade Pro ضد آب، دارای 9 طول قابل تنظیم برای اصلاح، سیستم OneBlade، سازگار با پستی و بلندی های صورت و بدن، دوام باتری 60 دقیقه ای

از 6,200,000 تومان

ریش تراش فیلیپس S1223 از سری 1000 ضد آب، سازگاری با پستی و بلندی های صورت، دوام 40 دقیقه ای باتری با 8 ساعت شارژ و بدون شارژ سریع

ریش تراش فیلیپس S1223 از سری 1000 ضد آب، سازگاری با پستی و بلندی های صورت، دوام 40 دقیقه ای باتری با 8 ساعت شارژ و بدون شارژ سریع

از 2,100,000 تومان

ریش تراش فیلیپس S1121 از سری 1000 ضد آب، سازگاری با پستی و بلندی های صورت، دوام 40 دقیقه ای باتری با 8 ساعت شارژ و بدون شارژ سریع

ریش تراش فیلیپس S1121 از سری 1000 ضد آب، سازگاری با پستی و بلندی های صورت، دوام 40 دقیقه ای باتری با 8 ساعت شارژ و بدون شارژ سریع

از 1,400,000 تومان

ریش تراش فیلیپس S3122 از سری 3000 ضد آب، سازگاری با پستی و بلندی های صورت، دوام 60 دقیقه ای باتری با یک ساعت شارژ و شارژ سریع 5 دقیقه ای، رنگ مشکی براق

ریش تراش فیلیپس S3122 از سری 3000 ضد آب، سازگاری با پستی و بلندی های صورت، دوام 60 دقیقه ای باتری با یک ساعت شارژ و شارژ سریع 5 دقیقه ای، رنگ مشکی براق

از 3,100,000 تومان